fransk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
Pour résumer...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
En résumé...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
Globalement...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
Dans l'ensemble...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...nous amène à la conclusion que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
On peut alors voir que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
Tout cela indique que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
En définitive...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare