italiensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
Riassumendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
Concludendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
Complessivamente...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
In generale...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ci porta a concludere che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
Siamo dunque portati a credere che...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
Tirando le somme...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare