portugisisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Este trabalho começou apontando...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A prévia discussão buscou...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
Resumindo, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
Em suma, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
Em síntese, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
De modo geral, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...nos leva à conclusão de que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
Pode-se ver então que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
Recapitulando, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare