rumænsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
Însumând totul...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
Rezumând,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
Per ansamblu...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
În mare...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...ne duce la concluzia că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
Putem observa prin urmare că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
Pentru a restabili echilibrul...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare