russisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
В целом...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
В балансе...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare