Thai | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
สรุปทั้งหมด...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
โดยสรุป...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
ทั้งหมด...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
โดยสมดุลแล้ว...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare