ungarsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
Összefoglalva, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
Összefoglalva ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
Összességében ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
Egészében véve ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
Láthatjuk, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
Összevetve...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare