esperanto | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
La antaŭa diskuto provis...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
สรุปทั้งหมด...
Por resumi…
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
โดยสรุป...
En resumo,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
ทั้งหมด...
Entute...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
โดยภาพรวมแล้ว...
Ĝenerale...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Ni povas vidi, ke...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
โดยสมดุลแล้ว...
Entute...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Brugt til at give en klar konklusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Brugt til at anerkende lånte ideer
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare