dansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Abych to shrnul(a),...
Til at opsummere...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Souhrnně lze říci,...
Summarisk,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Celkem vzato...
Alt i alt...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Celkem vzato...
I det store og hele...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... nás vede k závěru, že...
...fører os til den konklusion at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vidíme tedy, že...
Vi kan derefter se at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alt dette peger på det faktum at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Pochopení... může pomoci odhalit...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Zároveň...
Ligevægtigt...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Brugt til at give en klar konklusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare