italiensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Abych to shrnul(a),...
Riassumendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Souhrnně lze říci,...
Concludendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Celkem vzato...
Complessivamente...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Celkem vzato...
In generale...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... nás vede k závěru, že...
.... ci porta a concludere che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vidíme tedy, že...
Siamo dunque portati a credere che...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Pochopení... může pomoci odhalit...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Zároveň...
Tirando le somme...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give en klar konklusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare