koreansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Na začátku této práce bylo zmíněno...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Abych to shrnul(a),...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Souhrnně lze říci,...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Celkem vzato...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Celkem vzato...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... nás vede k závěru, že...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vidíme tedy, že...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
To vše poukazuje na skutečnost, že...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Pochopení... může pomoci odhalit...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Zároveň...
모든 것을 고려하여, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Brugt til at give en klar konklusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Brugt til at anerkende lånte ideer
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare