italiensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Özetlemek gerekirse ...
Riassumendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Kısacası ...
Concludendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Sonuç olarak ...
Complessivamente...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Genel olarak ...
In generale...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... bizi ... sonucuna götürür.
.... ci porta a concludere che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Daha sonra görebiliriz ki ...
Siamo dunque portati a credere che...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Tirando le somme...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give en klar konklusion
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare