dansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hypotesen blev testet med data dækning...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Zusammenfassend...
Til at opsummere...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Zusammenfassend...
Summarisk,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Im Großen und Ganzen...
Alt i alt...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Insgesamt...
I det store og hele...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...fører os til den konklusion at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Vi kan derefter se at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All dies deutet darauf hin, dass...
Alt dette peger på det faktum at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Alles in allem...
Ligevægtigt...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Brugt til at give en klar konklusion
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare