japansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Összefoglalva, ...
結論として、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Összefoglalva ...
まとめると、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Összességében ...
全体に目を向けると、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Egészében véve ...
全般的に見て、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Láthatjuk, hogy ...
・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
A .... megértése segíthet felfedni ....
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Összevetve...
あらゆる点から見て、・・・・
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
したがって、・・・・という事実がある。
Brugt til at give en klar konklusion
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Brugt til at anerkende lånte ideer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare