russisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Мы начали доклад с того, что...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Гипотезы были проверены на практике путем...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Összefoglalva, ...
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Összefoglalva ...
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Összességében ...
В целом...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Egészében véve ...
В общем...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Láthatjuk, hogy ...
Таким образом мы видим, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Все это указывает на то, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
A .... megértése segíthet felfedni ....
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Összevetve...
В балансе...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Brugt til at give en klar konklusion
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Brugt til at anerkende lånte ideer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare