svensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypoteserna testades med data från ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Összefoglalva, ...
Sammanfattningsvis ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Összefoglalva ...
För att sammanfatta ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Összességében ...
Till slut...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Egészében véve ...
I stort sett/På det stora hela ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenten ovan visar att ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Láthatjuk, hogy ...
Vi kan då se att ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Allt detta pekar på att ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
A .... megértése segíthet felfedni ....
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Összevetve...
På det hela taget ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Brugt til at give en klar konklusion
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare