tjekkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Összefoglalva, ...
Abych to shrnul(a),...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Összefoglalva ...
Souhrnně lze říci,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Összességében ...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Egészében véve ...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... nás vede k závěru, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Láthatjuk, hogy ...
Vidíme tedy, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
A .... megértése segíthet felfedni ....
Pochopení... může pomoci odhalit...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Összevetve...
Zároveň...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Brugt til at give en klar konklusion
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare