hindi | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Tóm lại...
संक्षेप में...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Tóm lại...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Về tổng thể...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Nhìn chung...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
हम यह देख सकते हैं कि...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
... có thể giúp chứng tỏ...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Nhìn nhận một cách khách quan...
... के अनुसार
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Brugt til at give en klar konklusion
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Brugt til at anerkende lånte ideer
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare