dansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ملحق
bilag
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
تقريبا
ca. (cirka)
Brugt når kvantiteten er ukendt
الببليوغرافيا
bibliografi
Liste over de kilder der er brugt
حوالي
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
فصل
afsnit
En præciseret sektion af værket
عمود
kolonne
Den lodrette side af en tabel
أطروحة
afhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
التحرير
redigeret af
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
مثلا
f.eks. (for eksempel)
Brugt til at give et eksempel
خاصّةً
især
Brugt til at definere noget mere klart
إلخ. (إلى آخره)
osv. (og så videre)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
شكل
fig. (figur)
Et diagram der ledsager en del af værket
يعني
dvs. (det vil sige)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
تنبيه
NB (notabene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
ًص. (صفحة)
side
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
صفحات
s. (sider)
Adskillige sider af papir i et manuskript
مقدمة
indledning
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
الناشر
udgivet af
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
راجعه
revideret af
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
إعادة الطباعة
genoptryk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ترجمة
oversat af
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
مجلد
bind
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk