engelsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ملحق
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
تقريبا
approx. (approximately)
Brugt når kvantiteten er ukendt
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliography)
Liste over de kilder der er brugt
حوالي
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
فصل
ch. (chapter)
En præciseret sektion af værket
عمود
col. (column)
Den lodrette side af en tabel
أطروحة
diss. (dissertation)
Et komplet værk om et bestemt emne
التحرير
ed. (edited by)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Brugt til at give et eksempel
خاصّةً
esp. (especially)
Brugt til at definere noget mere klart
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
شكل
fig. (figure)
Et diagram der ledsager en del af værket
يعني
i.e. (id est)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
بما في ذلك
incl. (including)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
تنبيه
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
ًص. (صفحة)
p. (page)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
صفحات
pp. (pages)
Adskillige sider af papir i et manuskript
مقدمة
pref. (preface)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
الناشر
pub. (published by)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
راجعه
rev. (revised by)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
إعادة الطباعة
rpt. (reprint)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ترجمة
trans. (translated by)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
مجلد
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk