Græsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ملحق
παρ. (παράρτημα)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
تقريبا
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt når kvantiteten er ukendt
الببليوغرافيا
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Liste over de kilder der er brugt
حوالي
περ. (περίπου)
Brugt til at vurdere en kvantitet
فصل
κεφ. (κεφάλαιο)
En præciseret sektion af værket
عمود
στήλη
Den lodrette side af en tabel
أطروحة
διατριβή
Et komplet værk om et bestemt emne
التحرير
επιμ. (επιμέλεια)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
مثلا
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Brugt til at give et eksempel
خاصّةً
ειδ. (ειδικά)
Brugt til at definere noget mere klart
إلخ. (إلى آخره)
κτλ. (και τα λοιπά)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
شكل
Σχ. (Σχήμα)
Et diagram der ledsager en del af værket
يعني
δηλαδή,...
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
بما في ذلك
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
تنبيه
σημ. (σημείωση)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
ًص. (صفحة)
σελ. (σελίδα)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
صفحات
σελ. (σελίδες)
Adskillige sider af papir i et manuskript
مقدمة
Προτ. (πρόλογος)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
الناشر
δημοσιεύθηκε από
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
راجعه
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
إعادة الطباعة
ανατύπωση
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ترجمة
μεταφράστηκε από
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
مجلد
τομ. (τόμος)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk