russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ملحق
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
تقريبا
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
الببليوغرافيا
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
حوالي
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
فصل
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
عمود
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
أطروحة
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
التحرير
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
مثلا
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
خاصّةً
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
إلخ. (إلى آخره)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
شكل
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
يعني
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
بما في ذلك
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
تنبيه
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
ًص. (صفحة)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
صفحات
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
مقدمة
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
الناشر
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
راجعه
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
إعادة الطباعة
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ترجمة
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
مجلد
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk