svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ملحق
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
تقريبا
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
الببليوغرافيا
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
حوالي
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
فصل
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
عمود
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
أطروحة
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
التحرير
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
مثلا
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
خاصّةً
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
شكل
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
يعني
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
تنبيه
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
ًص. (صفحة)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
صفحات
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
مقدمة
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
الناشر
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
راجعه
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
إعادة الطباعة
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ترجمة
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
مجلد
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk