tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ملحق
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
تقريبا
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
الببليوغرافيا
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
حوالي
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
فصل
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
عمود
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
أطروحة
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
التحرير
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
مثلا
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
خاصّةً
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
إلخ. (إلى آخره)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
شكل
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
يعني
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
بما في ذلك
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
تنبيه
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
ًص. (صفحة)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
صفحات
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
مقدمة
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
الناشر
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
راجعه
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
إعادة الطباعة
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
ترجمة
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
مجلد
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk