rumænsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

bilag
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ca. (cirka)
aprox. (aproximativ)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliografi
Bibliografie - nu se prescurtează
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
cca (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
afsnit
cap. (capitol)
En præciseret sektion af værket
kolonne
col. (coloană)
Den lodrette side af en tabel
afhandling
Disertaţie - nu se abreviază
Et komplet værk om et bestemt emne
redigeret af
n.t. (nota traducătorului)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
f.eks. (for eksempel)
ex. (exemplu)
Brugt til at give et eksempel
især
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Brugt til at definere noget mere klart
osv. (og så videre)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figur)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
dvs. (det vil sige)
adică
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
side
p./pg. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sider)
pp. (paginile)
Adskillige sider af papir i et manuskript
indledning
pref. (prefaţă)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
udgivet af
ed. (editat de)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revideret af
red. (redactor)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
genoptryk
reed. (reeditarea)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
oversat af
trad. (tradusă de)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
bind
vol. (volumul/tomul)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk