svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

bilag
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ca. (cirka)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliografi
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
afsnit
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
kolonne
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
afhandling
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
redigeret af
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
f.eks. (for eksempel)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
især
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figur)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
dvs. (det vil sige)
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
NB (notabene)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
side
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
s. (sider)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
indledning
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
udgivet af
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
revideret af
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
genoptryk
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
oversat af
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
bind
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk