Græsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
παρ. (παράρτημα)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx. (approximately)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliography)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch. (chapter)
κεφ. (κεφάλαιο)
En præciseret sektion af værket
col. (column)
στήλη
Den lodrette side af en tabel
diss. (dissertation)
διατριβή
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edited by)
επιμ. (επιμέλεια)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Brugt til at give et eksempel
esp. (especially)
ειδ. (ειδικά)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
δηλαδή,...
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (including)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (preface)
Προτ. (πρόλογος)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
pub. (published by)
δημοσιεύθηκε από
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revised by)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rpt. (reprint)
ανατύπωση
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (translated by)
μεταφράστηκε από
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk