spansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
ap. (apéndice)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx. (approximately)
aprox. (aproximadamente)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliography)
bibl. (bibliografía)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
circ. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch. (chapter)
cap. (capítulo)
En præciseret sektion af værket
col. (column)
col. (columna)
Den lodrette side af en tabel
diss. (dissertation)
disertación
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edited by)
editado por
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
p. ej. (por ejemplo)
Brugt til at give et eksempel
esp. (especially)
especialmente
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
etc. (etcétera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figure)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
es decir,...
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (including)
incl.
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (page)
p. (página)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pages)
pp. (páginas)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (preface)
Prefacio
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
pub. (published by)
publicado por
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revised by)
revisado por
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rpt. (reprint)
reedición / nueva edición / reimpresión
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (translated by)
traducido por
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
t.
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk