svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx. (approximately)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliography)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch. (chapter)
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
col. (column)
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edited by)
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
esp. (especially)
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figure)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (page)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pages)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (preface)
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
pub. (published by)
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revised by)
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rpt. (reprint)
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (translated by)
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk