Thai | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

app. (appendix)
(ภาคผนวก)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx. (approximately)
ประมาณ
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliography)
บรรณานุกรม
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
ประมาณ
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch. (chapter)
บท
En præciseret sektion af værket
col. (column)
คอลัมน์
Den lodrette side af en tabel
diss. (dissertation)
ปริญญานิพนธ์
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (edited by)
แก้ไขโดย
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
ตัวอย่างเช่น
Brugt til at give et eksempel
esp. (especially)
โดยเฉพาะ
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figure)
ตัวเลข
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)
กล่าวคือ
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (including)
ประกอบไปด้วย
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (page)
หน้า
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pages)
หน้า
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (preface)
คำนำ
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
pub. (published by)
ตีพิมพ์โดย
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revised by)
ทบทวนโดย
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rpt. (reprint)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trans. (translated by)
แปลโดย
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
ระดับ
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk