tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

ap. (apendico)
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
kol. (kolono)
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (paĝo)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pj. (paĝoj)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumo)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk