russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Liitteet
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
n. (noin)
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografia
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
n. (noin)
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
kpl (kappale)
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
Pylväs
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
Väitöskirja
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
toim. (toimittanut)
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
esim. (esimerkiksi)
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
erityisesti
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
jne. (ja niin edelleen)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
kaavio
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
eli
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
mukaanlukien
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
huom. (huomautus)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
s. (sivu)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
sivut
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
esipuhe
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
julk. (julkaissut)
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
muok. (muokannut)
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
lisäpainos
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
kääntänyt
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volyymi)
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk