kinesisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

annexe
app.(附录)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx. (approximativement)
approx.(大约)
Brugt når kvantiteten er ukendt
biblio. (bibliographie)
bibliog.(引用来源)
Liste over de kilder der er brugt
env. (environ)
ca.(大约)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch. (chapitre)
ch.(章)
En præciseret sektion af værket
col. (colonne)
col.(柱)
Den lodrette side af en tabel
diss. (dissertation)
diss.(论文)
Et komplet værk om et bestemt emne
éd. (édition)
ed.(编辑)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemple)
e.g.(例如)
Brugt til at give et eksempel
spéc. (spécialement)
esp.(尤其是)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
etc.(等等)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figure)
fig.(图表)
Et diagram der ledsager en del af værket
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e.(既)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (incluant)
incl.(包括)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (page)
p.(页)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pages)
pp.(页)
Adskillige sider af papir i et manuskript
préf. (préface)
pref.(前言)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
éd. (édité par)
pub.(由...出版)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revu par)
rev.(由...修改)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
réimp. (réimpression)
rpt.(转载)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (traduit par)
trans.(由...翻译)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
vol.(卷)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk