tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

annexe
- (příloha)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx. (approximativement)
přibl. (přibližně)
Brugt når kvantiteten er ukendt
biblio. (bibliographie)
lit. (literatura)
Liste over de kilder der er brugt
env. (environ)
cca (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch. (chapitre)
kap. (kapitola)
En præciseret sektion af værket
col. (colonne)
- (sloupec)
Den lodrette side af en tabel
diss. (dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Et komplet værk om et bestemt emne
éd. (édition)
edit. (editována kým)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemple)
např. (například)
Brugt til at give et eksempel
spéc. (spécialement)
zejm. (zejména)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figure)
obr. (obrázek)
Et diagram der ledsager en del af værket
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (incluant)
vč. (včetně)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (page)
str. (strana)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pages)
str. (strany)
Adskillige sider af papir i et manuskript
préf. (préface)
- (předmluva)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
éd. (édité par)
publ. (publikováno kým)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
rev. (revu par)
rev. (revidováno kým)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
réimp. (réimpression)
dot. (dotisk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
trad. (traduit par)
přel. (přeloženo kým)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
obj. (objem)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk