nederlandsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

παρ. (παράρτημα)
bijl. (bijlage)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
περ. (κατά προσέγγιση)
ong. (ongeveer)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
bibl. (bibliografie)
Liste over de kilder der er brugt
περ. (περίπου)
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
κεφ. (κεφάλαιο)
hst. (hoofdstuk)
En præciseret sektion af værket
στήλη
kolom
Den lodrette side af en tabel
διατριβή
dissertatie
Et komplet værk om et bestemt emne
επιμ. (επιμέλεια)
bew. (bewerkt door)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
bijv. (bijvoorbeeld)
Brugt til at give et eksempel
ειδ. (ειδικά)
bijz. (bijzonder)
Brugt til at definere noget mere klart
κτλ. (και τα λοιπά)
enz. (enzovoort)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
Σχ. (Σχήμα)
afb. (afbeelding)
Et diagram der ledsager en del af værket
δηλαδή,...
d.w.z (dat wil zeggen)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
incl. (inclusief)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
σελ. (σελίδα)
p. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
σελ. (σελίδες)
pp. (pagina´s)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Προτ. (πρόλογος)
voorwoord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
δημοσιεύθηκε από
uitg. (uitgegeven door)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
herz. (herzien)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
ανατύπωση
herdr. (herdruk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
μεταφράστηκε από
vertaald door
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
τομ. (τόμος)
jg. (jaargang)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk