russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

παρ. (παράρτημα)
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
περ. (κατά προσέγγιση)
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
περ. (περίπου)
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
κεφ. (κεφάλαιο)
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
στήλη
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
διατριβή
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
επιμ. (επιμέλεια)
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
ειδ. (ειδικά)
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
κτλ. (και τα λοιπά)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
Σχ. (Σχήμα)
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
δηλαδή,...
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
σημ. (σημείωση)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
σελ. (σελίδα)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
σελ. (σελίδες)
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Προτ. (πρόλογος)
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
δημοσιεύθηκε από
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
ανατύπωση
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
μεταφράστηκε από
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
τομ. (τόμος)
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk