svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

παρ. (παράρτημα)
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
περ. (κατά προσέγγιση)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
περ. (περίπου)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
κεφ. (κεφάλαιο)
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
στήλη
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
διατριβή
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
επιμ. (επιμέλεια)
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
ειδ. (ειδικά)
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
κτλ. (και τα λοιπά)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
Σχ. (Σχήμα)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
δηλαδή,...
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
σημ. (σημείωση)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
σελ. (σελίδα)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
σελ. (σελίδες)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Προτ. (πρόλογος)
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
δημοσιεύθηκε από
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
ανατύπωση
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
μεταφράστηκε από
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
τομ. (τόμος)
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk