engelsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

परिशिष्ट
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
लगभग
approx. (approximately)
Brugt når kvantiteten er ukendt
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliography)
Liste over de kilder der er brugt
लगभग
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
अध्याय
ch. (chapter)
En præciseret sektion af værket
स्तंभ
col. (column)
Den lodrette side af en tabel
व्याख्यान
diss. (dissertation)
Et komplet værk om et bestemt emne
संपादक
ed. (edited by)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Brugt til at give et eksempel
विशेषतः
esp. (especially)
Brugt til at definere noget mere klart
आदि.
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
आकृ.
fig. (figure)
Et diagram der ledsager en del af værket
जो है कि...
i.e. (id est)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
सहित
incl. (including)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
अगला
p. (page)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
अगला पन्ना
pp. (pages)
Adskillige sider af papir i et manuskript
प्रस्तावना
pref. (preface)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
प्रकाशन
pub. (published by)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
पुनरीक्षित
rev. (revised by)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
पुनर्मुद्रण
rpt. (reprint)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
अनुवादक
trans. (translated by)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
विभाग
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk