portugisisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

परिशिष्ट
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
लगभग
aprox. (aproximadamente)
Brugt når kvantiteten er ukendt
ग्रंथ सूची
bibliogr. (bibliografia)
Liste over de kilder der er brugt
लगभग
cerca
Brugt til at vurdere en kvantitet
अध्याय
cap. (capítulo)
En præciseret sektion af værket
स्तंभ
col. (coluna)
Den lodrette side af en tabel
व्याख्यान
dissertação
Et komplet værk om et bestemt emne
संपादक
ed. (edição)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
उदाहरण
p.ex. (por exemplo)
Brugt til at give et eksempel
विशेषतः
especialmente
Brugt til at definere noget mere klart
आदि.
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
आकृ.
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
जो है कि...
i.e. (id est)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
सहित
incluindo
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
अगला
p. (página)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
अगला पन्ना
pp. (páginas)
Adskillige sider af papir i et manuskript
प्रस्तावना
prefácio
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
प्रकाशन
E. (editor)
EE. (editores)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
पुनरीक्षित
revisado por
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
पुनर्मुद्रण
reimpresso
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
अनुवादक
Trad. (tradução)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
विभाग
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk