dansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

bijl. (bijlage)
bilag
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
hst. (hoofdstuk)
afsnit
En præciseret sektion af værket
kolom
kolonne
Den lodrette side af en tabel
dissertatie
afhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Brugt til at give et eksempel
bijz. (bijzonder)
især
Brugt til at definere noget mere klart
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
Et diagram der ledsager en del af værket
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (pagina)
side
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pagina´s)
s. (sider)
Adskillige sider af papir i et manuskript
voorwoord
indledning
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
herz. (herzien)
revideret af
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
herdr. (herdruk)
genoptryk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
vertaald door
oversat af
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
jg. (jaargang)
bind
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk