japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

bijl. (bijlage)
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ong. (ongeveer)
Brugt når kvantiteten er ukendt
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
hst. (hoofdstuk)
En præciseret sektion af værket
kolom
Den lodrette side af en tabel
dissertatie
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
bew. (bewerkt door)
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
bijv. (bijvoorbeeld)
Brugt til at give et eksempel
bijz. (bijzonder)
特に
Brugt til at definere noget mere klart
enz. (enzovoort)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
afb. (afbeelding)
Et diagram der ledsager en del af værket
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (inclusief)
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (pagina)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
voorwoord
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
herz. (herzien)
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
herdr. (herdruk)
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
vertaald door
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
jg. (jaargang)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk