dansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendice
bilag
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ca. (circa)
ca. (cirka)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografia
bibliografi
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
afsnit
En præciseret sektion af værket
Colonna
kolonne
Den lodrette side af en tabel
Dissertazione di laurea
afhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
A cura di
redigeret af
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
f.eks. (for eksempel)
Brugt til at give et eksempel
Specialmente
især
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
osv. (og så videre)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
fig. (figur)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)/cioè
dvs. (det vil sige)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (pagina)
side
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pagine)
s. (sider)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefazione/Preambolo
indledning
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
Pubblicato da
udgivet af
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
n.d.A. (nota dell'autore)
revideret af
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Opera ristampata
genoptryk
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Tradotta da
oversat af
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
bind
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk