japansk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendice
別表
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ca. (circa)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografia
参考文献一覧
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
およそ
Brugt til at vurdere en kvantitet
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
En præciseret sektion af værket
Colonna
Den lodrette side af en tabel
Dissertazione di laurea
学位論文
Et komplet værk om et bestemt emne
A cura di
編さん
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
Brugt til at give et eksempel
Specialmente
特に
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)/cioè
すなわち
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (incluso)
含めて
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
注意
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (pagina)
p.(ページ)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pagine)
pp.(ページ 複数)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefazione/Preambolo
序論
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
Pubblicato da
(人物名)出版
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
n.d.A. (nota dell'autore)
(人物名)編
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Opera ristampata
再版
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Tradotta da
(人物名)訳
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk