rumænsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendice
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ca. (circa)
aprox. (aproximativ)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
cca (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capitol)
En præciseret sektion af værket
Colonna
col. (coloană)
Den lodrette side af en tabel
Dissertazione di laurea
Disertaţie - nu se abreviază
Et komplet værk om et bestemt emne
A cura di
n.t. (nota traducătorului)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemplu)
Brugt til at give et eksempel
Specialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)/cioè
adică
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (incluso)
inclusiv - nu se abreviază
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pagine)
pp. (paginile)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefazione/Preambolo
pref. (prefaţă)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
Pubblicato da
ed. (editat de)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
n.d.A. (nota dell'autore)
red. (redactor)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Opera ristampata
reed. (reeditarea)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Tradotta da
trad. (tradusă de)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk