russisk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendice
прил. (приложения)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ca. (circa)
прибл. (приблизительно)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografia
библ. (библиография)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Brugt til at vurdere en kvantitet
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
гл. (глава)
En præciseret sektion af værket
Colonna
кол. (колонка)
Den lodrette side af en tabel
Dissertazione di laurea
дисс. (дисертация)
Et komplet værk om et bestemt emne
A cura di
ред. (редактор ...)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Brugt til at give et eksempel
Specialmente
особенно (особенно)
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
и т.д. (и так далее)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)/cioè
т.е. (то есть)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (incluso)
вкл. (включая)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (pagina)
стр. (страница)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pagine)
стр-ы. (страницы)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefazione/Preambolo
прол. (пролог)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
Pubblicato da
изд. (издательство)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
n.d.A. (nota dell'autore)
ред. (просмотрено...)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Opera ristampata
обр. (в обработке...)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Tradotta da
trans. (перевод ...)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk