svensk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

Appendice
Appendix
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Brugt når kvantiteten er ukendt
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Liste over de kilder der er brugt
ca. (circa)
ca. (cirka)
Brugt til at vurdere en kvantitet
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
En præciseret sektion af værket
Colonna
Kolumn
Den lodrette side af en tabel
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
Et komplet værk om et bestemt emne
A cura di
red. (redigerad av)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Brugt til at give et eksempel
Specialmente
särskilt
Brugt til at definere noget mere klart
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
figur
Et diagram der ledsager en del af værket
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p. (pagina)
s. (sida)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp. (pagine)
s. (sidor)
Adskillige sider af papir i et manuskript
Prefazione/Preambolo
förord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
Pubblicato da
publicerad av
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
Tradotta da
övers. (översättning)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
vol. (volym)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk