engelsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

別表
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
approx. (approximately)
Brugt når kvantiteten er ukendt
参考文献一覧
bibliog. (bibliography)
Liste over de kilder der er brugt
およそ
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ch. (chapter)
En præciseret sektion af værket
col. (column)
Den lodrette side af en tabel
学位論文
diss. (dissertation)
Et komplet værk om et bestemt emne
編さん
ed. (edited by)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
e.g. (exempli gratia)
Brugt til at give et eksempel
特に
esp. (especially)
Brugt til at definere noget mere klart
etc.
etc. (et cetera)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figure)
Et diagram der ledsager en del af værket
すなわち
i.e. (id est)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
含めて
incl. (including)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
注意
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(ページ)
p. (page)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Adskillige sider af papir i et manuskript
序論
pref. (preface)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(人物名)出版
pub. (published by)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(人物名)編
rev. (revised by)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
再版
rpt. (reprint)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(人物名)訳
trans. (translated by)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volume)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk