esperanto | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

別表
ap. (apendico)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
proks. (proksimume)
Brugt når kvantiteten er ukendt
参考文献一覧
bibliog. (bibliografio)
Liste over de kilder der er brugt
およそ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Brugt til at vurdere en kvantitet
ĉa. (ĉapitro)
En præciseret sektion af værket
kol. (kolono)
Den lodrette side af en tabel
学位論文
dis. (disertacio)
Et komplet værk om et bestemt emne
編さん
ed. (eldonita de)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ekz. (ekzemplo)
Brugt til at give et eksempel
特に
prec. (precipe)
Brugt til at definere noget mere klart
etc.
ktp. (kaj tiel plu)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figuro)
Et diagram der ledsager en del af værket
すなわち
t.e. (tio estas)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
含めて
ink. (inkluzive)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
注意
N.B. (notu bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(ページ)
p. (paĝo)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(ページ 複数)
pj. (paĝoj)
Adskillige sider af papir i et manuskript
序論
pref. (prefaco)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(人物名)出版
eld. (eldonita de)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(人物名)編
rev. (reviziita de)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
再版
rep. (represo)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(人物名)訳
trad. (tradukita de)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumo)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk