nederlandsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

別表
bijl. (bijlage)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
ong. (ongeveer)
Brugt når kvantiteten er ukendt
参考文献一覧
bibl. (bibliografie)
Liste over de kilder der er brugt
およそ
ca. (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
hst. (hoofdstuk)
En præciseret sektion af værket
kolom
Den lodrette side af en tabel
学位論文
dissertatie
Et komplet værk om et bestemt emne
編さん
bew. (bewerkt door)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
bijv. (bijvoorbeeld)
Brugt til at give et eksempel
特に
bijz. (bijzonder)
Brugt til at definere noget mere klart
etc.
enz. (enzovoort)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
afb. (afbeelding)
Et diagram der ledsager en del af værket
すなわち
d.w.z (dat wil zeggen)
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
含めて
incl. (inclusief)
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
注意
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(ページ)
p. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(ページ 複数)
pp. (pagina´s)
Adskillige sider af papir i et manuskript
序論
voorwoord
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(人物名)出版
uitg. (uitgegeven door)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(人物名)編
herz. (herzien)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
再版
herdr. (herdruk)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(人物名)訳
vertaald door
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
jg. (jaargang)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk