rumænsk | Fraser - Akademisk | Forkortelser

Forkortelser - Akademiske Forkortelser

別表
app. (appendix)
Brugt når der er blevet tilføjet relevante filer til værket
aprox. (aproximativ)
Brugt når kvantiteten er ukendt
参考文献一覧
Bibliografie - nu se prescurtează
Liste over de kilder der er brugt
およそ
cca (circa)
Brugt til at vurdere en kvantitet
cap. (capitol)
En præciseret sektion af værket
col. (coloană)
Den lodrette side af en tabel
学位論文
Disertaţie - nu se abreviază
Et komplet værk om et bestemt emne
編さん
n.t. (nota traducătorului)
Brugt hvis værket er blevet ændret af en tredjemand
ex. (exemplu)
Brugt til at give et eksempel
特に
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Brugt til at definere noget mere klart
etc.
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Brugt til at lave en uendelig liste, den ordrette betydning "og så videre"
fig. (figura)
Et diagram der ledsager en del af værket
すなわち
adică
Brugt ved udarbejdelse af en ide, den ordrette betydning er "derfor" eller "det vil sige"
含めて
inclusiv - nu se abreviază
Brugt ved tilføjelse af noget til en liste
注意
N.B. (nota bene)
Brugt når en person er påkrævet til at tage noter af noget vigtigt
p.(ページ)
p./pg. (pagina)
Enhver individuel side i en opgave eller i et manuskript
pp.(ページ 複数)
pp. (paginile)
Adskillige sider af papir i et manuskript
序論
pref. (prefaţă)
Et kort afsnit der giver en baggrund af en undersøgelse
(人物名)出版
ed. (editat de)
Brugt til at navngive den person der har udgivet værket
(人物名)編
red. (redactor)
Brugt når værket er blevet ændret en anelse af en for at gøre det mere relevant for det nuværende publikum
再版
reed. (reeditarea)
Brugt når værket ikke er en original, men en direkte kopi
(人物名)訳
trad. (tradusă de)
Brugt når værket er blevet oversat til et andet sprog
vol. (volumul/tomul)
Indikerer et bestemt bind eller sektion af et værk